کانون نشر علم رازا

نوآوری در خدمات آموزش الکترونیک

کانون نشر علم رازا

نوآوری در خدمات آموزش الکترونیک

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

روزی که ابراهیم (فرزند پیامبر) وفات کرد خورشید کسوف نمود؛ مردم گفتند: خورشید برای وفات ابراهیم گرفته است! رسول الله صلی الله علیه وسلم (در پاسخ آنان) گفت: «خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های الله هستند که نه برای مرگ، و نه برای زندگی هیچ کس، کسوف و خسوف نمی‌کنند. پس اگر آنها را [در حال گرفتگی] دیدید، الله را به دعا بخوانید و نماز بگزارید تا آنکه نمایان گردند». [به روایت امام بخاری]

با نگاهی به برخورد پیامبر صلی الله علیه وسلم با این قضیه می توان به سادگی از صداقت و پیامبری وی اطمینان یافت. قابل تصور نیست فردی دروغگو که ادعای پیامبری دارد با چنین موقعیتی مواجه شود آن هم در جامعه‌ای که به شدت استعداد قبول خرافات را دارا است سپس خود چنین تصور اشتباهی را از مردم دور کند و خورشید گرفتگی را نشانه ای از نشانه های الله بداند و نه دلیل غم خورشید برای مرگ فرزندش! ممکن نیست شخصی که در چنین مساله ای بر الله دروغ نمی بندد و حتی سکوت نمی کند در ادعای رسالت دروغ بگوید. این یعنی او پیامبر الله است.


۱ نظر ۲۰ شهریور ۹۶ ، ۱۷:۳۲
رضا یزدانی

✅خورشیدگرفتگی ۳۰ مرداد آمریکا از دید ساکنان ایستگاه بین‌المللی فضایی✳️


دیروز فقط ۶ نفر در جهان توانستند سایه‌ی ماه بر روی زمین را از این زاویه تماشا کنند.


۰ نظر ۰۱ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۱۱
رضا یزدانی