کانون نشر علم رازا

نوآوری در خدمات آموزش الکترونیک

کانون نشر علم رازا

نوآوری در خدمات آموزش الکترونیک

کانون نشر علم رازا مجموعه ای آموزشی ، علمی و پژوهشی است که به طور مستقل فعالیت می کند. مخاطبان فعالیت های این مرکز دانش آموزان ، دانشجویان و در برخی موارد همه افراد علاقه مند به علم هستند. فعالیت این مرکز مبتنی بر آموزش الکترونیک و محتواهای علمی آموزشی پایه ریزی شده است.

برترین مطالب علمی ، خبری ، دانستنیهای روز به همراه پوشش رویداد های علمی از جمله خدمات عمومی این کانون می باشند. 


ایمیل

razastro.yazdani@gmail.com


آیدی مدیر در تلگرام 

t.me/razacreator