کانون نشر علم رازا

نوآوری در خدمات آموزش الکترونیک

کانون نشر علم رازا

نوآوری در خدمات آموزش الکترونیک

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «استرالیا» ثبت شده است

سوالات المپیاد جهانی زیست شناسی 2004 استرالیا 

تالیف شده در گروه علمی رازا 

سوالاتی مناسب برای داوطلبان شرکت در المپیاد زیست شناسی و مفید برای مطالعه

متن سوالات:

سؤال 1 - سلولی دارای هسته ودیوارة سلولی کیتینی است ولی کلروپلاست ندارد.این سلول به احتمال قوی ...

A - یک سلول باکتریایی است. B - یک سلول جلبکی است. C - یک سلول جانوری است.

D - یک سلول قارچی است. E - سلولی از یک گیاه آوندی است.

سؤال 2 – جانوران وگیاهان برای ادامة حیات وتولید مثل بر سر کسب منابع با هم رقابت می کنند.کدامیک از گزینه

های زیر منبع محسوب نمی شود؟ A - غذا B - محل زندگی C - آب D - فضا )مکان( E - دما

و ...

برای دانلود رایگان سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

۰ نظر ۰۵ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۵۷
رضا یزدانی