کانون نشر علم رازا

نوآوری در خدمات آموزش الکترونیک

کانون نشر علم رازا

نوآوری در خدمات آموزش الکترونیک

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «المپیاد زیست شناسی» ثبت شده است

سوالات المپیاد جهانی زیست شناسی 2004 استرالیا 

تالیف شده در گروه علمی رازا 

سوالاتی مناسب برای داوطلبان شرکت در المپیاد زیست شناسی و مفید برای مطالعه

متن سوالات:

سؤال 1 - سلولی دارای هسته ودیوارة سلولی کیتینی است ولی کلروپلاست ندارد.این سلول به احتمال قوی ...

A - یک سلول باکتریایی است. B - یک سلول جلبکی است. C - یک سلول جانوری است.

D - یک سلول قارچی است. E - سلولی از یک گیاه آوندی است.

سؤال 2 – جانوران وگیاهان برای ادامة حیات وتولید مثل بر سر کسب منابع با هم رقابت می کنند.کدامیک از گزینه

های زیر منبع محسوب نمی شود؟ A - غذا B - محل زندگی C - آب D - فضا )مکان( E - دما

و ...

برای دانلود رایگان سوالات به ادامه مطلب مراجعه کنید.

۰ نظر ۰۵ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۵۷
رضا یزدانی